divendres, 5 de juny del 2009

A sortida de sol

A sortida de sol m’he trobat, com molts de dies a sa mateixa hora a s’Algar, amb es metge de ca’n Llonga que passeja un ca negre que nom Isidro perquè va nàixer a s’Horta i es patró d’allà és sant Isidre. Bé, com que avui sa sortida de sol ha estat per ventura més serena, plana i bella que mai, en Llonga no ha pogut callar davant tal encant i m’ha dit: “Mira que jo no crec en res però, ara i aquí, em peguen ganes de resar”. Li he contestat: “Podem resar, si vols”. Però no em resat...