dissabte, 10 de setembre del 2011

D'una puta vegada: MALLORQUÍ i CATALÀ

Mem, a veure si mos entenem. Això va per tots aquells que agafen sa moto grossa del pensar poc i s’emprenyen i m'emprenyen un sac quan discuteixen de que si es mallorquí per aquí o el català per allà.
El PP, amb el senyor Bauzà i el Círculo Balear que els deu fer sermons, fan poc més o menys com feia en Franco a “favor” de la nostra llengua.
A quants agafen melopees, s’encalenteixen massa i tornen vermells amb aquest tema les deix aquí una carta de Francesca Gelabert i Frontera, de 80 anys, que ahir publicava “Diario de Mallorca” on d’una manera netíssima queda clara una veritat com un temple. Vegeu:

CARTA A L´HONORABLE MARíA SALOM
A principi de legislatura, la presidenta del Consell Insular de Mallorca responia sempre el mateix quan els periodistes l´entrevistaven. Li demanaren per Televisió de Mallorca: "Primer demanarem els papers, hem d´esbrinar com estan les coses...". Li demanaren pel segon cinturó: "Primer m´he de seure amb la gent que en sap, jo no som enginyera...". Molt ben contestat, encertat i raonable. Li demanaren: "Potenciareu les modalitats lingüistíques a l´escola?". Resposta: "Sí, s´han de potenciar les modalidats (sic)...". Vol dir que no vos heu de seure amb la gent que en sap? Amb els filòlegs de llengua catalana i amb els representants del professorat...? Que sapiguem vos no sou filòloga. Pensau-ho bé. Les modalitats s´aprenen pel carrer i no són les mateixes ni a tots els pobles de Mallorca ni tan sols a totes les barriades de Palma. Heu vist mai gramàtiques castellanes en modalitats? I el castellà té moltes més modalitats que el català... El que s´estudia a l´escola ha de servir per a tots els Països Catalans. La normativa ha de ser la mateixa per a tothom, com ho és per als castellans o per als francesos. No parlen igual a Madrid i a Sevilla, i tots estudien amb la mateixa gramàtica. Tampoc parlen igual a París i a Marsella i també estudien tots amb la mateixa gramàtica. Pensau-ho bé, dona María. Podeu ser la presidenta de tots. Tenc vuitanta anys i estim molt aquesta llengua nostra, el mallorquí, que és català com el pollencí, el binissalamer, el barceloní o el menorquí. Vos deman protecció per a la nostra llengua, oficial a la nostra comunitat, i que ja la parlaven els meus pares i els meus padrins. Ells no pogueren anar escola per aprendre-la bé, com toca. Us deman que el jovent, que avui viu a les illes, pugui aprendre la seva llengua, romànica com el castellà, el francès o l´occità, amb les mateixes condicions de rigorositat científica i lingüística, que ho fan tots els altres parlants dels països civilitzats.

Arxiu del blog